EN HU

ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF):

 • SHB-Team Kft..  1115. Budapest, Bartók Béla út 105-113. Adószám: 11795508-2-43 Cégjsz: 01-09-395314)
  mint Szolgáltató továbbiakban: („Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, ami a www.iltreno.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található élelmiszer webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

1.2. A www.iltreno.hu szolgáltatásait bárki (18. életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselő engedélyével rendelkező személy) jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A sikeres regisztrációval a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, azonban a Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 10 percig jogosult lemondani. illetve lemondható, a megrendeléstől számított 10 percig. A feleknek erre telefonon van lehetősége. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla kiállításakor.

 

1.4Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 10.30-21.00 óráig.

Telefon: +36-1/8 14 14 14, +36 20 953 7261

Rendelésfelvétel mindennap: 10.00- 22.00 óráig.

Internet cím: www.iltreno.hu

E-mail: info@iltreno.hu

2. Regisztráció

2.1 A regisztrációval Megrendelő félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.2 A személyes adatok kezelésének hozzájárulását Megrendelő bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszeréből. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 napon belül jogosult törölni a rendszeréből.

2.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a felhasználó nevét, jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatása a bejelentkezés után lehetséges. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Központi Ügyfélszolgálati telefonszámon van lehetőség, abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

2.4 Megrendelő kijelenti, hogy a megrendeléshez szükséges 18. életévét betöltötte, vagy ha még nem, akkor rendelkezik a törvényes képviselő engedélyével.

3. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

3.5. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

3.7 A megrendelés és visszaigazolás nyelve: Magyar vagy Angol

3.8. Az iltreno.hu fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért az online áruház jogi felelősséget nem vállal.

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja a 3.1-es pontban felsorolt körzetekbe, futárszolgálata igénybevételével.

4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az átvételkor a szállítási díjjal együtt kiegyenlíti.

4.2. A megrendelésre kerülő termék/termékek ellenértékének megfizetésére több fizetési mód adott a Megrendelő részére, amik közül a megrendelés elküldése előtt a megfelelő rész kitöltésével választhat.. 

 • készpénzes fizetés
 • online bankkártyás fizetés
 • online Szép kártya elfogadás(OTP, MKB, K&H)
 • bankkártyás fizetés a futárnál
 • Szép kártyás fizetés a futárnál(OTP, MKB, K&H)
 • átutalás céges ügyfeleknek* (külön feltételek alapján)

A Megrendelőnek akkor van lehetősége a házhoz szállított ételeknek a futárnál lévő mobil bankkártya terminál segítségével a helyszínen kiegyenlíteni, amennyiben a kártyás fizetési igénye a megrendelés megjegyzés rovatban feltüntetésre került vagy azt a diszpécserünknek jelezte. A kiszállítást végző személy (futár) a kártyás fizetésnél a Megrendelőtől a kártyajogosultat ellenőrizheti, és ennek érdekében a Megrendelőtől fényképes igazolványt is jogosult elkérni. A Megrendelő címén a futárnál történő bankkártyás és/vagy Szép kártyás fizetési mód nem minden futárnál biztosított, és előfordulhat, hogy technikai probléma miatt a helyszínen a kártyával történő fizetés még sem lehetséges.

Átutalásos fizetés: ezt a fizetési módot 2023.01.01-től, csak a szerződött partnereink részére tudjuk biztosítani. Ilyen fizetési mód igénye esetén egy keretszerződés megkötése és a megfelelő számlázási és bankszámla adatok hiánytalan megadása szükséges. A keretszerződés megkötését követően a Megrendelő esetében az „átutalásos fizetési” mód aktiválásra kerül a rendszerünkben.

4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelő által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

4.5 A Szolgáltató weboldalán található árak díja a csomagolás költségét is tartalmazza.

4.6 Megrendelő a jogszabálynak megfelelően étkezési utalvánnyal is kiegyenlítheti megrendelését a Szolgáltató által elfogadott utalványokkal, mely lista a Weboldalon kerül feltüntetésre. (Edenred, ) Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az étkezési jegyből készpénz nem adható vissza.

4.7. Csomagolási és szállítási díj 550FT
 

4.8.  Elfogadom, hogy az IL Treno – SHB-Team Kft. 1115. Budapest, Bartók Béla út 105-113. által az www.iltreno.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

4.9. Az SHB-Team Kft. a következő területekre szállít ki.

I, II*, IV*, V, VI*, VII*, VIII, IX, X*, XI, XII, XIII, XIV*, XIX, XX, XXII*

 • II* kerület a Völgy utcáig
 • IV* csak a következő irányítószámokat szállítjuk:
  • 1041,1042,1043,1045
 • VI* csak a következő irányítószámokat szállítjuk:
  • 1062,1063,1064,1067,1068,1069,
 • VII* csak a következő irányítószámokat szállítjuk:
  • 1071,1073,1074,1076,1077,1078
 • X* csak a következő irányítószámokat szállítjuk:
  • 1105,1107
 • XIV* csak a következő irányítószámokat szállítjuk:
  • 1142,1143,1145,1146,1147,1149
 • XXII* kerület a Dózsa György útig

 

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Szolgáltató 2000Ft alatti megrendeléseket nem tudja teljesíteni Megrendelőnek. Ha a megrendelés összege nem éri el a 2000Ft-ot a Szolgáltató egyoldalúan elállhat a teljesítéstől.

5.2 Alkohol teremékeket csak 18 év feletti vevőinknek szállítunk ki. Az életkor ellenőrzését futáraink végezhetik. Amennyiben a Megrendelő az életkorát igazolni nem tudja, vagy nem kívánja, a futár az alkohol termék átadását megtagadhatja.

5.3. Amennyiben a Megrendelő a vételárat a kiszállított termék után nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen tényleges nem érhető el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja le a megrendeléseket, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, illetve jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni.

5.4. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.

5.5. Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált Megrendelőket a Szolgáltató jogosult az adatbázisából törölni.

 

6. Az akciókkal és hirdetményekkel kapcsolatos és az abban foglalt ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

 

7. Egyebek

7.1. Az IL TRENO weboldal rendelési felületén és a visszaigazoló e-mailekben a rendelési folyamatot nem zavaró módon hirdetéseket helyezhet el. A rendelés leadását követően a rendszer akár több a rendelés tételeihez, fajtájához tartozó értesítést is küldhet. Pld: Minőségi visszajelzés űrlap stb. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön nyilatkozhat arról, hogy szeretne-e értesítést kapni e-mail címére kampányainkról, újdonságainkról. A kiküldött hírlevelekben lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra, így megfelelünk a 2008-ban életbe lépett un. spam törvény előírásainak. Az oldalon belső üzenet formájában értesíttheti az IL TRENO a megrendelőt aktuális kedvezményes termékéről vagy akciós ajánlatáról. A belső üzenet ajánlatai visszavonhatóak, és  érvényességi idővel rendelkeznek.

7.2. A Szolgáltató által üzemeltetett www.iltreno.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.4 A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

7.5 A Weboldalon kapcsolódási lehetőségeket biztosítunk olyan honlapokhoz is, amelyeket nem az IL Treno működtet, így ha ezen oldalak valamelyikére látogat, javasoljuk, tekintse át adatvédelmi és egyéb eljárásmódjaikat. Más vállalatok irányelveiért és gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

7.6. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.7. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7.8. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.9 Amennyiben Megrendelőnek olyan kérdése lenne, mely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nem egyértelmű kérjük, jelezze nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 8. Ötletek, vélemények

8.1 Minden megjegyzésen visszajelzésen, ötleten és egyéb javaslaton, amely az IL Treno részére kerül kinyilvánításra/megküldésre a működéssel vagy a honlap használatával kapcsolatban, az észrevételek eljuttatásával kizárólagos felhasználási jogosultságot ad át a Szolgáltatónak a beterjesztő. A felhasználási jogosultság átadásával beterjesztő az összes vagyoni típusú szerzői jogot és jogcímet Szolgáltatóra ruházza át

9. Záró rendelkezések

 9.1 A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a peren kívüli egyeztetések, tárgyalások nem lehetségesek, vagy azok ésszerű időn belül nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvita rendezésére, értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes helyi, illetve megyei bíróság kizárólagos illetékességét.

 

vissza a címoldalra