EN HU
iltreno.hu
Banner
Banner
Banner
12

Adatvédelmi nyilatkozat

www.iltreno.hu az Ön személyes adatai védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el és megóvja a személyes adatait. A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelvek: 1992. évi LXIII. törvény valamint a 1998. évi VI. törvény mely rendelkezik az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A weboldalon való regisztrációval a Megrendelő egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban rögzített feltételeket.

 

Az adatkezelő:

A Déli Grouppo IL Treno Kft. kijelenti, hogy a személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként kizárólag saját maga kezeli.

Az adatok kizárólagos kezelője a Déli Gruppo IL Treno Kft.Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63916/2013.

Milyen információkat gyűjtünk, tárolunk, és hogyan használjuk azokat? 

A szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztrációs formanyomtatvány kitöltése szükséges. A regisztrációs felületen a Déli Gruppo IL Treno Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, szállítási címet, telefonszámot, belépési azonosítót) kér.

www.iltreno.hu oldal meglátogatásakor csak általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a felhasználót személyesen. (pl.: látogatottsági és termékválasztással kapcsolatos adatok) Ezeket és az ezekhez hasonló információkat folyamatosan elemezzük, annak érdekében, hogy az oldalunk látogatói igényei és vásárlói szokásai alapján fejleszthessük a felületet. 

A honlapunkon cookie-kat, is használunk annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlás folyamatát. Ezzel érjük el, hogy Önnek nem kell minden belépésekor ismételten megadnia bizonyos adatokat, hiszen az oldal „emlékszik” Önre. 

A megrendelt ételeket, az alábbi adatok helyes megadásával tudjuk eljuttatni a szállítási címre.


A kötelező adatokon kívül esetileg néhány kiegészítő adatot is kérhetünk. Mivel ezek kitöltése nem kötelező, ezért az ezekre adott válaszokat külön megköszönjük, de ezen adatok hiánya nem befolyásolja a tényleges rendelés sikerességét. Pld: Kérdőív, közvélemény kutatási kérdések stb...


A megrendelés leadásakor rögzítésre kerül az Ön által használt számítógéphez köthető adat, illetve a rendeléssel kapcsolatos egyéb fontos információk is(megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés, IP cím, hűségfok, zamatbank adatok)

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Megrendelő tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Ki férhet hozzá az adatokhoz? 

A Déli Gruppo IL TRENO Kft. ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársa és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős rendszergazda férhet hozzá az oldal által eltárolt adatokhoz. Munkatársaink titoktartási kötelezettséget vállaltak a tárolt adatokkal kapcsolatban.

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:


Az IL TRENO weboldalon keresztül a Szolgáltató csak meghatározott célból, nevezetesen a megrendelések sikeres és magas színvonalú teljesítése érdekében jogosult a Megrendelőre vonatkozó adatokat kezelni. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás:
Az adatok csak akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi.


Hirdetések, Hírlevelek és egyéb kommunikáció 

Az IL TRENO weboldal rendelési felületén és a visszaigazoló e-mailekben a rendelési folyamatot nem zavaró módon hirdetéseket helyezhet el. A rendelés leadását követően a rendszer akár több a rendelés tételeihez, fajtájához tartozó értesítést is küldhet. Pld: Minőségi visszajelzés űrlap stb. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön nyilatkozhat arról, hogy szeretne-e értesítést kapni e-mail címére kampányainkról, újdonságainkról. A kiküldött hírlevelekben lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra, így megfelelünk a 2008-ban életbe lépett un. spam törvény előírásainak.  

Adatbiztonsági intézkedések 

Adatok a szerverteremben 24 órás őrzéssel védettek, a Deninet Kft. által biztosított dedikált szerverek winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. 

 

Felelősség kérdése:

A weboldal összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, azonban nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan jogosulatlan adatfelhasználásért, ami annak az eredménye, hogy a Szolgáltató adatbázisát, rendszerét jogosulatlan felhasználó feltörte, és ilyen jogellenes cselekmény folytán adatokhoz jutott.


A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban 

A már felsorolt kötelező adatok nélkül, nem adhatja le online rendeléseit. A Felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhet! A tájékoztatás ügyfélszolgálatunk felkeresésével kérhető. Az ügyfélszolgálat csak abban az esetben ad felvilágosítást az adatokról amennyiben a tájékoztatást kérő megfelelő módon azonosítja magát.

Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után az adataim szerkesztése funkció alatt van lehetőség.

Jogérvényesítés módja

Az a Felhasználó, aki vélelmezi, hogy a www.iltreno.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az ajánlásokat és a részletes szabályozást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. 

 

A szolgáltató neve:  IL Treno
A szolgáltató székhelye: 1115 Ecsed utca 1/b.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@iltreno.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-713963
A szolgáltató adószáma: 12270176-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégbíróság
A szolgáltató telefonszáma: 06 1 8 14 14 14
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63916/2013; NAIH-63514/2013
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve:. Dennet Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@deninet.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala:  https://www.deninet.hu
A tárhely-szolgáltató telefonszáma: 36 1 296-0075

 

 

vissza a címoldalra